Ảnh Tiểu biểu
 • IMG_20190316_13392616
 • IMG_20190316_13400254
 • IMG_20190316_13394444
 • 20190317_17252122
 • Screenshot_2018-04-18-19-29-12-41
 • Screenshot_2018-04-18-19-28-59-75
 • Screenshot_2018-04-18-19-29-28-90
 • Screenshot_2018-04-18-19-29-55-84
 • Screenshot_2018-04-18-19-30-58-25
 • Screenshot_2018-04-18-19-32-45-50
 • Screenshot_2018-04-18-19-33-13-29
 • Screenshot_2018-04-18-19-30-21-36
 • Screenshot_2018-04-18-19-37-22-70
 • Screenshot_2018-04-18-19-34-11-96
 • Screenshot_2018-04-18-19-38-21-62
 • IMG_20190312_223720
 • Screenshot_2018-04-18-19-40-20-27
 • IMG20180205091425
 • Screenshot_2018-04-18-20-03-02-77
 • 20190314_084948
 • LOGO_TRUONG_MNHH_CU_CHI
 • Screenshot_2018-04-18-19-40-07-14
 • 20190328_081740
 • 20190328_081756
 • 20190328_081846
 • 20190328_081854
 • 20190328_081907
 • 20190328_081910
 • 20190328_082511
 • 20190328_082526
 • 20190328_082725
 • IMG_20190408_22171662
 • 20190328_082738
 • IMG_20190408_22170210
 • IMG_20190408_22171027
 • IMG_20190408_22175364
 • IMG_20190408_22175791
 • IMG_20190408_22172372
 • IMG_20190408_22182025
 • IMG_20190408_22181846
 • IMG_20190408_22180379
 • IMG_20190408_22182997
 • IMG_20190408_22184428
 • IMG_20190408_22184094
 • IMG_20190408_22184790
 • IMG_20190408_22185397
 • HAO_9617
 • HAO_9630
 • fb9f7a4be4f702a95be6_c76aed29fa
Liên Kết
LIÊN HỆ
Thời Tiết
Thời tiết Hà Nội
Quyết định khen thưởng CS thi đua cơ sở
Trường Mầm non Hoa Hồng tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động năm học 2022-2023
Công tác xã hội "Hiến máu nhân đạo của trường Mầm non Hoa Hồng"
Xem phim tại "rạp" của trường một trải nghiệm thú vị cho trẻ mầm non
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG MN HOA HỒNG THỰC HIỆN ĐIỀU TRA PHỔ CẬP NĂM 2022 VÀ VẬN ĐỘNG TRẺ RA LỚP NĂM HỌC 2022-2023
Đại hội điểm - Chi bộ Trường Mầm non Hoa Hồng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2025
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ LỄ RA TRƯỜNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI NĂM HỌC 2021-2022
Thư viện huyện Hòa Bình: Tổ chức Ngày hội “Vui Tết thiếu nhi, Bé vui cùng sách”
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI "BÉ KHÉO TAY" CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022
Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho trẻ năm học 2021-2022
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG HÁO HỨC ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP
CĐCS TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG HƯỞNG ỨNG “TUẦN ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2022
Tổ Lá chuyên môn cấp học Mầm non tổ chức sinh hoạt chuyên môn trực tuyến lần thứ hai năm học 2021-2022
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG CHUẨN BỊ SẴN SÀNG TÂM THẾ ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐÓN TRẺ LẠI TRƯỜNG
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh.
Thông báo thời gian học sinh đi học trở lại
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TRONG VIỆC CHUẨN BỊ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CODVID-19 ĐỂ ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP
Trường mầm non Hoa Hồng: Dấu ấn Hội thi “Bé yêu tự tin tỏa sáng - thể hiện tài năng”
Trường MN Hoa Hồng tổ chức Hội thảo "Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế trường mầm non".
Trường MN Hoa Hồng tổ chức vệ sinh chuẩn bị đón trẻ trở lại trường
Trường mầm non Hoa Hồng: Đơn vị điển hình trong công tác phối hợp, hỗ trợ phụ huynh
TƯ LIỆU
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDDT Thông tư Chương trình giáo dục mầm non 19/04/2022
2 Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 09/02/2022
3 Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục huyện Hòa Bình, giai đoạn 2020 - 2025 22/10/2021
4 Công văn1284/2021 của Sở GD,KH&CN Bạc Liêu Hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách trong trường MN 22/10/2021
5 Quyết định 70/QĐ-UBND huyện Ban hành Quy định xét công nhận Sáng kiến kinh nghiệm 17/06/2020
6 Công văn 5569 hướng dẫn thực hiện TT 26/2018/BGD-ĐT ngày 08/10/2018 Ban hành QĐ chuẩn GVMN 08/04/2020
7 Công văn 5568 hướng dẫn thực hiện TT 25/2018/BGD-ĐT ngày 08/10/2018 Ban hành QĐ chuẩn Hiệu trưởng 08/04/2020
8 Thông tư 26/2018/BGD-ĐT Quy định chuẩn nghề nghiệp GV mầm non 08/04/2020
9 Thông tư 25 Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường MN 08/04/2020
10 Qđ 2156 quy định đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh UBND tỉnh Bạc Liêu 08/04/2020
11 Điều lệ GV giỏi số 22/2019/TT-BGDĐT 04/02/2020
12 Kế hoạch phát triển giáo dục 2016-2020 18/10/2019