• Bùi Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0943021060
 • Chà Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0948496941
 • Phạm Thị Màu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0917524487
 • Huỳnh Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   01692603783
Facebook
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị Trấn Hòa Bình, H. Hòa Bình, Bạc Liêu
Điện thoại: 939656727