• Trần Thị Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, tổ trưởng Chồi
  • Điện thoại:
   01243166465
  • Email:
   tttmai.hh.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Hồng Lam Huyền Trần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915329494
  • Email:
   hlhtran.hh.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Văn Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01298654853
  • Email:
   vnhan.hh.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lê Thị Xuân Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01684180974
  • Email:
   ltxloan.hh.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Mai Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01669670797
  • Email:
   mlthang.hh.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949914770
  • Email:
   ntmnuong.hh.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trần Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918044224
  • Email:
   tthien.hh.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phạm Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01238916560
  • Email:
   ptnguyet.hh.hb@sobaclieu.edu.vn
Facebook
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị Trấn Hòa Bình, H. Hòa Bình, Bạc Liêu
Điện thoại: 939656727